Ebook Od odpadu do produktu

Intro image od odpadu do produktu _CompQual80.png

Zapraszamy do pobrania ebooka „Od odpadu do produktu. Od-zyskajmy lepszą przyszłość.”, poprzez który chcemy przypomnieć, że recykling i wykorzystanie surowców wtórnych, to skuteczne sposoby ograniczenia negatywnego wpływu produkcji na środowisko.

Każdego roku na świecie wydobywa się około 100 mld ton nowych surowców. Obecnie przetwarzanych i ponownie używanych jest jednak zaledwie 8,6% tego, co zostało wyprodukowane. To oznacza, że co najmniej 91% wszystkich wydobywanych surowców nie trafi a ponownie do obiegu. Bez wydłużenia cyklu życia produktów i recyklingu materiałów nie osiągniemy celów klimatycznych i nie ograniczymy znacząco emisji CO2. Dlatego zapraszamy do zapoznania się z e-bookiem  przedstawiającym temat recyklingu i wykorzystania surowców wtórnych w produkcji w kontekście działalności naszej firmy - wspólnie od-zyskajmy przyszłość! 

W naszym ebooku znajdą Państwo:

  • Najważniejsze regulacje  UE wspierającej transformację w kierunku GOZ, 
  • Analizę wpływu oczekiwań konsumentów i rynku na rosnącą odpowiedzialność środowiskową biznesu, 
  • Drogę, jaką przechodzi odpad, by stać się produktem – od recyklingu elektroniki, pojazdów aż po baterie i wyzwania e-mobility, 
  • Zestawienie dobrych praktyk, pokazujące jak projektowanie, produkcję i recykling można połączyć w jeden zintegrowany proces.  

Zapraszamy do pobrania e-booka "Od odpadu do produktu"

Zgoda

Rejestrując się na dowolnym kanale komunikacji online Grupy Stena Metall wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w sposób opisany tutaj.

Poleć tę stronę