Ebook Selektywne zbieranie odpadów komunalnych w firmie

2020-09-01

466244909dc9421bbb68edd6fb920a9a_CompQual80.jpg

Zapraszamy do pobrania ebooka Stena Recycling o tym jak powinno wyglądać selektywne zbieranie odpadów komunalnych w firmie.

W odpowiedzi na liczne pytania kierowane przez przedstawicieli firm, z którymi współpracujemy postanowiliśmy w krótkiej formie wyjaśnić kluczowe kwestie związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenach tak zwanych nieruchomości niezamieszkałych, czyli między innymi przedsiębiorstw. Kwestie wymagań dotyczących selektywnego zbierania odpadów komunalnych określone zostały w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów oraz aktach prawa miejscowego (Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie).

Zapraszamy do pobrania e-booka "Selektywne zbieranie odpadów komunalnych w firmie"

Zgoda

Rejestrując się na dowolnym kanale komunikacji online Grupy Stena Metall wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w sposób opisany tutaj.

 
Poleć tę stronę