Badania naukowe i innowacje

Nowe produkty są opracowywane i konsumowane w coraz szybszym tempie. Taka sytuacja stawia branży recyklingu wysokie wymagania. Przez cały czas musimy śledzić najnowsze trendy i wciąż być o krok do przodu. Nowe produkty i materiały w obiegu oznaczają potrzebę opracowania nowych, zrównoważonych metod recyklingu, które umożliwią zajęcie się wszystkimi materiałami krążącymi w społeczeństwie. Rozwój wymuszany jest również przez ustawodawstwo i ograniczona dostępność surowców. To samo może dotyczyć naszych Klientów. Coraz częściej zgłaszane są wymagania ze strony Klientów, ustawodawców i innych interesariuszy, które wymagają nowej wiedzy. Stale pracujemy nad projektami badawczymi zarówno we własnym zakresie, jak i we współpracy z Klientami, uczelniami wyższymi i innymi instytucjami.