Projekt badawczy: Recykling akumulatorów litowo-jonowych

1280x400_batteri_litiumjon_CompQual80.jpg

Istnieje duże zapotrzebowanie na recykling akumulatorów litowo-jonowych w sposób wydajny i bezpieczny. Dostrzegają to producenci pojazdów, między innymi Volvo Cars. Liczba pojazdów z napędem hybrydowym stale rośnie i już za kilka lat pierwsze samochody Volvo z akumulatorami litowo-jonowym będą zbliżać się do końca swojej żywotności.

Akumulatory litowo-jonowe

Akumulatory litowo-jonowe są stale udoskonalane, a konsekwencją jest zmieniająca się zawartość. Obecnie pracujemy nad procesami, które umożliwią nam odzyskiwanie coraz większej części ich zawartości. Odzyskiwane są przede wszystkim miedź, nikiel i kobalt. Metale te stanowią mniej więcej jedną trzecią masy ogniw akumulatora.

W akumulatorze litowo-jonowym znajduje się zaledwie 1,5 proc. litu. Niewielkie zasoby tego pierwiastka występują na całym świecie, jednak wydobywa się go przede wszystkim w Ameryce Południowej i Australii. Małe ilości, wysokie koszty i niska cena rynkowa powodują, że odzyskiwanie litu z akumulatorów jest mało opłacalne, jednak ograniczony dostęp powoduje, że w dalszej perspektywie recykling litu musi wzrosnąć.

Recykling ogniw litowo-jonowych - projekt badawczy

W związku z tym prowadzimy wspólnie z uniwersytetem w Luleå projekt badawczy, w którym opracowano technologie stosowane obecnie przez Boliden i Stena Aluminium i są oceniane w kontekście recyklingu akumulatorów litowo-jonowych. Celem tego projektu jest przyjrzenie się całemu łańcuchowi – od wyodrębnienia litu z akumulatorów litowo-jonowych z samochodów po recykling ogniw.

Dążymy do opracowania kompleksowego rozwiązania dla Volvo Cars, które z jednej strony ma zapewnić recykling akumulatorów w sposób bezpieczny, a z drugiej odzysk zawartości akumulatora przy zastosowaniu zrównoważonych metod. Ogniwa stanowią około połowę masy akumulatora i zawierają lit, miedź i aluminium, a w niektórych przypadkach również kobalt i nikiel. Dyrektywa w sprawie akumulatorów wymaga, aby odzyskiwać przynajmniej połowę ich masy.

Poleć tę stronę