Badania nad przyszłością recyklingu

1280x400_forskningssamarbeten_CompQual80.jpg

Badania i rozwój to dla nas obszary priorytetowe. Dysponujemy platformą badawczą, która jest unikalna nawet na skalę międzynarodową. Jest potrzebna, ponieważ badania w dziedzinie recyklingu to towar deficytowy. Współpraca jest niezbędnym warunkiem opracowania rozwiązań recyklingu przyszłości i przywiązujemy do niej dużą wagę.

Współpracujemy z wieloma wiodącymi uczelniami wyższymi i uniwersytetami, a często również z naszymi Klientami. Nasza sieć badawcza zapewnia Klientom dostęp do unikalnej wiedzy o materiałach oraz najlepszych metodach gospodarowania odpadami. Wspólnie z coraz większą liczbą Klientów staramy się o dofinansowanie badań, aby inicjować i realizować projekty, które dają początek nowym rozwiązaniom w dziedzinie recyklingu.

UNIKALNA PROFESURA W DZIEDZINIE RECYKLINGU PRZEMYSŁOWEGO

Od siedmiu lat finansujemy profesurę w dziedzinie recyklingu przemysłowego na Uniwersytecie Technologicznym Chalmers w Göteborgu. Dzięki niej stworzyliśmy wspólnie unikalną platformę w zakresie badań nad recyklingiem. W ciągu zaledwie kilku lat udało nam się połączyć dedykowaną profesurę, interdyscyplinarne centrum kompetencyjne oraz krajowe studium podyplomowe, które gromadzą naukowców w dziedzinie recyklingu z całej Szwecji. To pozwala doktorantom zobaczyć niezbędne spectrum gospodarki odpadami.

CENTRUM KOMPETENCYJNE

Wspólnie z różnymi podmiotami uruchomiliśmy kilka centrów kompetencyjnych. W Waste Refinery i Competence Center Recycling kładziemy zwłaszcza nacisk na szukanie nowych praktycznych rozwiązań oraz recykling energii z materiałów, które nie nadają się do odzysku. Tutaj też klienci mogą uzyskać odpowiedzi na skomplikowane pytania dotyczące recyklingu. Uczestniczyliśmy też w inicjatywie haskiej – sieci przedsiębiorstw działających na rzecz ograniczenia emisji przemysłowych i podniesienia kwestii klimatycznych oraz w Re:source, strategicznym programie innowacyjnym.

Poleć tę stronę