Stena Nordic Recycling Center

Recykling przemysłowy w oparciu o innowacyjne procesy i zaawansowane technologie.

Lider biznesu recyklingu

W Stena Nordic Recycling Center dbamy o najtrudniejsze do recyklingu materiały znacznie bardziej efektywnie niż kiedykolwiek wcześniej. Zasoby, które kiedyś były marnowane, obecnie są wykorzystywane do wytwarzania nowych produktów lub dostarczania energii dla przemysłu. Dzięki znaczącej ilości materiałów, które zawracamy do obiegu, nasza działalność stanowi istotny wkład w rozwój gospodarki cyrkularnej i bardziej zrównoważone społeczeństwo. Recykling jest także znaczącym czynnikiem pozwalającym redukować duże ilości emisji dwutlenku węgla.

Złożone produkty zarówno z gospodarstw domowych, jak i z przemysłu są stale dostarczane do zakładu. Są to na przykład komputery, telefony, telewizory,  ale też samochody i ciężarówki. Ich wspólną cechą jest to, że wszystkie zawierają szeroką gamę materiałów, co stanowi poważne wyzwanie dla podmiotów zajmujących się recyklingiem.

Materiały przetwarzane są w serii zaawansowanych technologicznie procesów. Następują one po sobie z dużą prędkością i największą możliwą dokładnością. To, co otrzymujemy z naszych młynów, magnesów i sit to wiele różnych surowców, które są dostarczane z powrotem do przemysłu, zarówno w Szwecji, jak i na całym świecie.

To sprawia, że Stena Nordic Recycling Center zmienia rynek recyklingu.

 


30%_citat_PL_CompQual80.png


 

Ograniczenie ilości odpadów

Recykling samochodów i innych złożonych produktów zawsze powoduje powstanie materiałów resztkowych, które trafiają na wysypiska śmieci. Przetwarzanie w Stena Nordic Recycling Center zmniejsza o połowę ilość odpadów wysyłanych na składowisko w porównaniu z wcześniej stosowanymi metodami.

 

Centrum recyklingu

Nie przypadkiem na lokalizację Stena Nordic Recycling Center wybraliśmy Halmstad. Dostęp do sieci dróg i linii kolejowych, a także portu, zapewnia optymalne warunki transportu materiałów w każdą stronę. Koncentracja procesów w jednym miejscu również redukuje emisję CO2.

 

Współpraca

Współpraca z klientami, uniwersytetami, dostawcami i innymi partnerami prowadzi do ciągłego rozwoju nowych technologii. Naszym celem w Stena Nordic Recycling Center jest pozyskiwanie jak najbardziej przydatnych zasobów, aby tworzyć zrównoważone społeczeństwo.

 

LAB STENA RECYCLING

Sercem Stena Nordic Recycling Center jest Stena Recycling Lab - baza wiedzy na temat technologii recyklingu i rozwoju produktów. Tutaj oferujemy urządzenia do testowania dla przedsiębiorców, naukowców i studentów. Naszym celem jest stymulowanie i przyspieszanie innowacji i rozwoju nowych technologii, produktów i usług.

 


95%_citat_PL_CompQual80.png


 

Główne procesy w Stena Nordic Recycling Center

 

 

Poleć tę stronę

CONTAcT

Jörgen Andersson
Press Officer
Send mail
Tel: 010-4452217


 


FAkty

  • Powierzchnia zakładu (433 tys. m2) odpowiada wielkości 80 boisk piłkarskich.
  • Największe pomieszczenie produkcyjne ma długość 300 metrów.
  • Proces recyklingu metali szlachetnych z elektroniki jest największą operacją tego rodzaju w Europie. Wykorzystuje sprawdzoną technologię połączoną z zaawansowaną technologią czujników.
  • Dostęp do portu morskiego, sieci kolejowej i centralne położenie w Skandynawii sprawiają, że Halmstad jest doskonałą lokalizacją i może obsługiwać całą północną Europę.

 

Stena Nordic Recycling Center jest największą inwestycją Grupy Stena Metall.