Stena Nordic Recycling Center

Obecnie realizujemy w Halmstad naszą największą pojedynczą inwestycję produkcyjną. Stena Nordic Recycling Center będzie najbardziej nowoczesnym zakładem recyklingu w Skandynawii.

Instalacja nowej technologii i nowych procesów będzie realizowana etapami w ciągu kilku lat pod Halmstad w południowo zachodniej Szwecji. To tu zebrano w jednym zakładzie wiele procesów recyklingu, co minimalizuje potrzebę transportu i umożliwia znaczące zwiększenie stopnia odzysku.

W zrównoważonym społeczeństwie musimy lepiej wykorzystywać zużyte samochody, urządzenia elektroniczne i inne produkty jako surowiec do produkcji przyszłych towarów. Dlatego realizujemy obecnie największą do tej pory inwestycję przemysłową w koncernie Stena Metall, która umożliwia odzyskiwanie większej ilości surowców, nie tylko z samochodów i urządzeń elektronicznych. Dzięki nowoczesnej technologii recykling wznosi się na zupełnie inny poziom.

Lokalizacja w Halmstad czyni też z zakładu dogodne miejsce do recyklingu materiałów z pozostałych krajów skandynawskich oraz Polski. Dostęp do wygodnej sieci dróg, dobrych połączeń kolejowych i portu w Halmstad gwarantuje koncentrację recyklingu z wykorzystaniem transportów przyjaznych dla środowiska.

Dzięki rozwiniętej współpracy z klientami, władzami i szkołami wyższymi będziemy wykorzystywać wszystkie możliwości, które daje Stena Nordic Recycling Center. Witamy w recyklingu przyszłości.

  • Poleć tę stronę