Recykling odpadów

Recykling łączy w sobie opłacalność z korzyścią dla środowiska. Lokalne odpady stają się nowymi globalnymi surowcami. Każdego roku odbieramy od naszych Klientów duże ilości zużytych materiałów lub ich nadwyżek. Złom żelazny i metalowy, makulatura, drewno, tworzywa sztuczne i olej – wszystko to jest przetwarzane w naszych zakładach na nowe surowce, które sprzedajemy następnie do stalowni, hut, odlewni i zakładów papierniczych na całym świecie. Odzyskane surowce są następnie wykorzystywane do produkcji nowych, poszukiwanych towarów.