RECYKLING ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

 niebezpieczne odpady

Odpady niebezpieczne to zbiorcze określenie stosowane wobec odpadów, które w perspektywie krótko lub długoterminowej są szkodliwe dla ludzi, zwierząt lub ekosystemu, jeżeli nie zostaną zutylizowane we właściwy sposób. Mamy wiedzę i niezbędne pozwolenia, aby pomóc Klientom wydajnie i bezpiecznie gospodarować odpadami niebezpiecznymi. Po rozpoznaniu rodzajów odpadów, przeszkoleniu pracowników w Państwa przedsiębiorstwie i doborze odpowiednich opakowań wspólnie tworzymy rozwiązanie, które łączy efektywność z dbałością o środowisko.

TAK POSTĘPUJEMY Z ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI

 • Inwentaryzacja  i klasyfikacja odpadów
 • Certyfikowane pojemniki i opakowania oraz odpowiednie oznaczenie transportu
 • Transport zgodny z wymogami umowy ADR (luzem i w sztukach przesyłki)
 • Dokumentacja ADR zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami
 • Pełna kontrola nad łańuchem postępowania z odpadem, w tym audyty instalacji do unieszkodliwiania 
 • Wysokie standardy bezpieczeństwa i odpowiednie ubezpieczenie

INFORMACJE NA TEMAT ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

 • Każdego roku odzyskujemy odebrany od Klientów olej odpadowy, w ilości odpowiadającej karawanie cystern z ropą naftową o długości 50 kilometrów
 • Zanieczyszczoną wodę oczyszczamy w nowoczesnych i wydajnych zakładach
 • Olej odpadowy i inne odpady zawierające oleje poddajemy odzyskowi w rafinerii

TRENDY W OBSZARZE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

 • Coraz więcej rejestrowanych produktów chemicznych klasyfikowanych jest jako odpady niebezpieczne
 • Zaostrzone przepisy dotyczące postępowania, znakowania i transportu stawiają podmiotom gospodarczym coraz wyższe wymagania
 • Działania Klientów na rzecz zrównoważonego rozwoju są motorem rozwoju obsługi, minimalizowania ilości oraz stopniowego wycofywania odpadów niebezpiecznych
Poleć tę stronę

Rejestrując się na dowolnym kanale komunikacji online Grupy Stena Metall wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w sposób opisany tutaj.

CZY WIESZ, ŻE?

Stena Recycling posiada własną linię do czyszczenia opakowań po substancjach niebezpiecznych. Dzięki temu jesteśmy w stanie poddawać recyklingowi nawet takie opakowania.