RECYKLING ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

 niebezpieczne odpady

Odpady niebezpieczne to zbiorcze określenie stosowane wobec odpadów, które w perspektywie krótko lub długoterminowej są szkodliwe dla ludzi, zwierząt lub ekosystemu, jeżeli nie zostaną zutylizowane we właściwy sposób. Mamy wiedzę i niezbędne pozwolenia, aby pomóc Klientom wydajnie i bezpiecznie gospodarować odpadami niebezpiecznymi. Po rozpoznaniu rodzajów odpadów, przeszkoleniu pracowników w Państwa przedsiębiorstwie i doborze odpowiednich opakowań wspólnie tworzymy rozwiązanie, które łączy efektywność z dbałością o środowisko.

TAK POSTĘPUJEMY Z ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI

 • Inwentaryzacja  i klasyfikacja odpadów
 • Certyfikowane pojemniki i opakowania oraz odpowiednie oznaczenie transportu
 • Transport zgodny z wymogami umowy ADR (luzem i w sztukach przesyłki)
 • Dokumentacja ADR zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami
 • Pełna kontrola nad łańuchem postępowania z odpadem, w tym audyty instalacji do unieszkodliwiania 
 • Wysokie standardy bezpieczeństwa i odpowiednie ubezpieczenie

INFORMACJE NA TEMAT ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

 • Każdego roku odzyskujemy odebrany od Klientów olej odpadowy, w ilości odpowiadającej karawanie cystern z ropą naftową o długości 50 kilometrów
 • Zanieczyszczoną wodę oczyszczamy w nowoczesnych i wydajnych zakładach
 • Olej odpadowy i inne odpady zawierające oleje poddajemy odzyskowi w rafinerii

TRENDY W OBSZARZE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

 • Coraz więcej rejestrowanych produktów chemicznych klasyfikowanych jest jako odpady niebezpieczne
 • Zaostrzone przepisy dotyczące postępowania, znakowania i transportu stawiają podmiotom gospodarczym coraz wyższe wymagania
 • Działania Klientów na rzecz zrównoważonego rozwoju są motorem rozwoju obsługi, minimalizowania ilości oraz stopniowego wycofywania odpadów niebezpiecznych
 • Poleć tę stronę

Rejestrując się na dowolnym kanale komunikacji online Grupy Stena Metall wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w sposób opisany tutaj.

CZY WIESZ, ŻE?

Stena Recycling posiada własną linię do czyszczenia opakowań po substancjach niebezpiecznych. Dzięki temu jesteśmy w stanie poddawać recyklingowi nawet takie opakowania.