Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

recykling elektroniki

Stena Recycling zbiera i poddaje recyklingowi urządzeń elektronicznych z gospodarstw domowych i biur: lodówki, zamrażarki, monitory, drukarki, pozostały sprzęt AGD oraz inne rodzaje odpadów elektronicznych. Zajmujemy się całym procesem kompleksowo – od odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do recyklingu wszystkich części – wszystko po to aby obniżyć Państwa koszty.

TAK POSTĘPUJEMY Z ODPADAMI ELEKTRONICZNYMI

 • Gromadzimy
 • Transportujemy do zakładu demontażu
 • Sortujemy i demontujemy odpady niebezpieczne (np. baterie/akumulatory, rtęć i freon)
 • Sortujemy i przerabiamy ręcznie
 • Sortujemy i przerabiamy mechanicznie
 • Rozdrabniamy surowce wtórne (metal, stal, tworzywa sztuczne, szkło i materiały uszlachetnione)
 • Kontrolujemy jakość i pakietujemy
 • Dostarczamy do zakładów przemysłu wytwórczego (close the loop)

INFORMACJE NA TEMAT ODPADÓW ELEKTRONICZNYCH

 • Prawidłowo przetwarzane odpady elektroniczne są cennym zasobem do produkcji nowych surowców.
 • Recykling jednej lodówki freonowej odpowiada ponad dwóm tonom emisji dwutlenku węgla – czyli wpływowi na środowisko powstającym przy produkcji materiałów pierwotnych i emisji szkodliwych gazów do atmosfery bez ich uprzedniego unieszkodliwienia.
 • Zwiększa się liczba kradzieży tożsamości i innych przestępstw cyfrowych – a my mamy rozwiązania gwarantujące bezpieczne postępowanie z informacjami poufnymi.

TRENDY W BRANŻY ELEKTRONICZNEJ

 • Automatyzacja i cyfryzacja powodują powstawanie większej ilości odpadów elektronicznych w przemyśle i handlu
 • Zwiększona potrzeba kontroli za pomocą prostych rozwiązań oraz postępowanie z materiałami poufnymi
 • Przepisy UE nakładają coraz bardziej rygorystyczne wymagania odnośnie obróbki wstępnej i właściwego postępowania w całym łańcuchu wartości

 

 • Poleć tę stronę

CZY WIESZ, ŻE?

Recykling jednej lodówki ogranicza emisję CO2 o ponad 2 tony, czyli tyle, ile wyemitowanoby przy jej produkcji z użyciem nowych surowców, przy czym gaz cieplarniany, zamiast zostać zneutralizowany, uległby wyciekowi. Stena poddała recyklingowi już ponad 5 milionów lodówek i zamrażarek.