PROCES PRZETWARZANIA ELEKTROODPADÓW

Przetwarzamy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny we własnym zakładzie i we współpracy ze sprawdzonymi partnerami. Nasze rozwiązania są w pełni zgodne z prawem krajowym i europejskim.

 1. ZBIÓRKA I OPTYMALIZACJA LOGISTYKI 
  W zależności od rodzaju elektroniki nasi eksperci zawsze wybierają optymalne rozwiązanie transportowe i dostarczają niezbędną dokumentację. Zapewniamy transport minimalizujący koszty i wpływ na środowisko.

 2. DEMONTAŻ MANUALNY 
  Pierwszym krokiem w procesie recyklingu ZSEiE  jest bezpieczne usuwanie niebezpiecznych elementów i substancji, takich jak np. elementy zawierające rtęć. Odbywa się manualnie. Wszystkie niebezpieczne odpady są odpowiednio odseparowane i unieszkodliwianie lub przekazywane do dalszego przetwarzania i rafinacji.

 3. ODZYSK MECHANICZNY
  Odpady ZSEiE są przetwarzane w kilku różnych automatycznych procesach. Łącząc rozdrabnianie, klasyczne metody separacji jak i najnowsze zdobycze techniki separacji sensorycznej - zużyta elektronika jest ostatecznie przekształcana w wysokiej jakości surowce wtórne, które mogą stać się nowymi produktami.
 1. SUROWCE WTÓRNE DO NOWYCH PRODUKTÓW
  Materiały pochodzące z recyklingu są dostarczane naszym partnerom na całym świecie – hutom, odlewniom, producentom tworzyw sztucznych i innym. Zaopatrujemy globalny rynek w duże ilości wysokiej jakości surowców wtórnych. Materiały z odpadów stają się nowymi produktami – jest to nasz wkład w rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym.

 2. DOKUMENTACJA I MONITORING
  Podczas przetwarzania odpadów elektronicznych ważne jest, aby mieć kontrolę w całym łańcuchu wartości. Dbamy o dokumentację transportową oraz monitorujemy cały proces. W przypadku wątpliwości dotyczących kwestii prawnych zawsze masz dostęp do wsparcia naszych ekspertów. Dostarczamy materiał pochodzący z recyklingu tylko wybranym i monitorowanym partnerom. Możesz być pewien, że wszystkie kroki i procesy w łańcuchu wartości są prowadzone w sposób zgodny ze zrównoważonym rozwojem, przyjazny dla środowiska i odpowiedzialny społecznie. Działamy zgodnie ze standardami Cenelec i WEEElabex.

Poleć tę stronę