Efektywne zarządzanie odpadami na placu budowy

SWEDECENTER_CompQual80.jpg

Współpracowaliśmy z firmą SwedeCenter w związku z budową biurowca Business Center Poznań w Wielkopolsce. Celem projektu było uzyskanie maksymalnie najwyższej oceny w certyfikacji środowiskowej oraz stopnia odzysku materiałów rzędu 75 proc. Udało nam się nie tylko osiągnąć, ale nawet przekroczyć założenia projektu poprzez stworzenie kompleksowego systemu recyklingu, który umożliwił wydajne zarządzanie zasobami.

WSPÓŁPRACA Z FIRMĄ SWEDECENTER W ZAKRESIE RECYKLINGU

Specjalnie wybudowana na placu budowy stacja recyklingu umożliwiła firmie SwedeCenter sortowanie 14 rodzajów odpadów – od metalu, drewna, szkła, folii, tworzyw przetwarzalnych po ziemię, wełnę mineralną i odpady niebezpieczne. Wszystkie położone przy placu budowy pomieszczenia socjalne zostały wyposażone w funkcjonalny system do sortowania odpadów biurowych MultiSort. Nasi pracownicy pełnili rolę koordynatorów ds. postępowania z odpadami i odpowiadali za kwestie logistyczne, a także służyli pomocą podczas codziennych prac związanych z gospodarowaniem odpadami na placu budowy.

Było to jedno z pierwszych na rynku polskim tak zaawansowanych i kompleksowych rozwiązań dla recyklingu. Współpraca ze SwedeCenter przyniosła poniższe korzyści:

Mniejsza ilość odpadów 

Pomogliśmy SwedeCenter wyznaczyć cele w zakresie recyklingu odpadów, zebrać dane dotyczące odpadów oraz zidentyfikować sposoby zmniejszenia ich ilości. Dzięki temu możliwe było obniżenie kosztów postępowania z odpadami i jednocześnie uniknięcie marnowania cennych surowców.

Oszczędność czasu pracy

Pracownicy budowlani mogli skupić się na własnej pracy, zamiast poświęcać czas na zajmowanie się odpadami – czynności, która średnio zabiera każdemu z nich około 20 minut dziennie. W przypadku dużego placu budowy, na którym zatrudnionych jest kilkaset osób gospodarowanie odpadami zajmuje pracownikom łącznie wiele godzin.

Większe bezpieczeństwo

Zaplanowaliśmy wydajne sortowanie do kontenerów i optymalne terminy odbioru odpadów. W ten sposób zmniejszyliśmy ryzyko wypadków przy pracy spowodowanych przepełnionymi kontenerami oraz pozostawianymi na placu budowy niepotrzebnymi materiałami budowlanymi.

Zrealizowane cele środowiskowe 

Dzięki naszym rozwiązaniom udało się nam wspólnie ze SwedeCenter osiągnąć poziom odzysku powyżej 75 proc. wszystkich odpadów, co z kolei oznaczało uzyskanie najwyższej punktacji zgodnie z systemem certyfikacji środowiskowej LEED i BREAM.

Wydajniejszy obieg dokumentów

Prowadziliśmy raportowanie środowiskowe oraz obsługę faktur, co nie tylko oszczędziło czas SwedeCenter, ale również zapewniło im aktualne informacje na temat prowadzonego projektu.

Możliwość zmiany profilu na bardziej przyjazny środowisku

Nasze kompleksowe rozwiązanie dotyczące recyklingu zapewniło SwedeCenter doskonałe podstawy do zaprezentowania się na rynku jako przedsiębiorstwa przykładającego dużą wagę do troski o środowisko.

Poleć tę stronę