Zmiany w recyklingu tworzyw sztucznych –wyzwania i ambicje firmy produkującej plastikowe części samochodowe

sortering og gjenvinning av plast | Stena Recycling

Jeśli kiedykolwiek jechałeś samochodem marki Volvo, to jest duże prawdopodobieństwo, że siedziałeś przed deską rozdzielczą wyprodukowaną przez International Automotive Components (IAC), jednego z Klientów Stena Recycling.

Wyzwania w IAC

Fabryka IAC w Torslanda, którą otwarto w 2007 roku, zatrudnia obecnie 700 osób. Każdego dnia produkowanych jest tu 1200 desek rozdzielczych i 2000 wewnętrznych paneli drzwi. Wszystkie dla marki Volvo. Nie trudno sobie wyobrazić, ile materiałów wykorzystuje się tu każdego dnia, a ambicje w kwestii recyklingu tworzyw sztucznych, są duże.

– Mamy ambitne cele, ale przed nami też znaczne wyzwania – mówi Tomas Götlind, HSE Manager w IAC.

IAC i Stena Recycling są partnerami w obszarze recyklingu już od 2010 roku. Obecnie znaczna część współpracy dotyczy zmniejszenia odpadów poprodukcyjnych i właściwego sortowania tworzyw nadających się do recyklingu u źródła. Stena Recycling edukuje IAC, jak zachować wartość materiałów.

Tworzywa sztuczne to zaawansowany technologicznie materiał, który wymaga wysokich kompetencji w całym łańcuchu. Stena Recycling, współpracując blisko z  IAC doskonale zna problemy, jakie napotyka to przedsiębiorstwo. Mając ogromną wiedzę z zakresu materiałoznawstwa i rodzajów odpadów poprodukcyjnych, Stena jest w stanie zadbać o to, aby jakość materiałów utrzymała się na wysokim poziomie i aby frakcje odpadowe były wykorzystywane w innych komponentach w przemyśle motoryzacyjnym.

Dzięki odpowiednim wskazówkom i właściwemu sortowaniu tworzyw sztucznych, materiał trafia we właściwe miejsce oraz sprawia, że są możliwe jak najczystsze strumienie przepływu frakcji. To ważny czynnik warunkujący zrównoważone postępowanie z odpadami, które przynosi korzyści Klientom i środowisku.

Znajomość skomplikowanych procesów produkcyjnych

Choć odpowiednie sortowanie ma najwyższy priorytet, istotne jest także zrozumienie procesu produkcyjnego i prac wykonywanych w fabryce. Dlatego właśnie, Glenn Wernäng, odpowiedzialny w Stena Recycling za relacje z Klientem, odwiedza IAC co tydzień. Kontroluje stan pojemników i kontenerów na odpady, monitoruje i udziela rekomenedacji dotyczących możliwych usprawnień.

– Zależy nam na możliwie bliskiej współpracy. Istotna jest zatem dobra znajomość zakładu i zachodzących w nim procesów. Ważna jest częsta obecność – mówi Glenn Wenäng.

Jednym z rozwiązań, nad którym Stena Recycling i IAC wspólnie pracują jest odpowiedni system szkoleń, który umożliwia stworzenie optymalnych warunków dla recyklingu.

– Wiele elementów procesu musi działać, aby uzyskać zadowalający poziom odzysku materiałów. Naszym celem jest przeszkolenie pracowników odpowiedzialnych za odpady, ale też dopilnowanie, aby oznakowanie opakowań i pojemników było czytelne – mówi Tomas Götlind.

– Osoba obsługująca maszyny jest ekspertem i najlepiej zna temat. Dlatego rozmawiam z różnymi pracownikami, kiedy jestem w fabryce – mówi Glenn Wernäng.

Gospodarka cyrkularna wymaga zmian

Niezależnie od tego, na jakim etapie procesu recyklingu klient potrzebuje pomocy, Stena Recycling może pomóc mu zamknąć obieg. Począwszy od projektowania pod kątem recyklingu i doboru materiałów przez sortowanie i transport, kończąc na przetwarzaniu.

W przypadku IAC kolejnym krokiem jest praca z działem logistyki w fabryce, aby materiał był właściwie obsługiwany, a tworzywa sztuczne sortowane bezpośrednio ze stanowisk pracy do odpowiedniego kontenera na placu. Także kierowcy ciężarówek otrzymują odpowiednie przeszkolenia na temat wszystkich materiałów, które transportują.

– Ważne jest przeprowadzenie inwentaryzacji i audyt systemu gospodarowania odpadami w swoim zakładzie, a także współpraca pomiędzy poszczególnymi działami– mówi Glenn Wernäng.

Pracownicy odpowiedzialni za odpady, brygadziści, kierownicy i dział logistyczny muszą pracować na rzecz tych samych celów, aby optymalizować jakość materiałów.

– Jasne zasady obowiązujące w zakładzie powodują mniejsze zakłócenia produkcji – mówi Tomas.

Ale podobnie, jak w przypadku wszystkich dużych zmian, także w przypadku wdrażania zasad gospodarki cyrkularnej, osiągnięcie ambitnych celów wymaga cierpliwej, stabilnej i długotrwałej współpracy pomiędzy IAC a Stena Recycling.

– Mamy wiele pomysłów do rozważenia, ale wszystko musi odbywać się zgodnie z rytmem działalności firmy. Produkcja jest na pierwszym miejscu. Należy zachować równowagę przy zapewnieniu możliwie najwyższego poziomu wydajności i bezpieczeństwa – mówi Tomas Götlind i dodaje, że w przypadku tworzyw sztucznych najważniejsze jest ograniczanie ilości odpadów.

– To jest największa korzyść w tym przypadku. Natomiast odpadami, które mimo wszystko powstają, powinniśmy się zajmować możliwe jak najlepiej.

Tomas Götlind, IAC och Glenn Wernäng, Stena Recycling

Współpraca to podstawa do stworzenia wydajnego recyklingu tworzyw sztucznych.
Tomas Götlind, IAC i Glenn Wernäng, Stena Recycling, często spotykają się i omawiają
sprawy związane z sortowaniem, logistyką i procesami recyklingu w fabryce.

 

Rejestrując się na dowolnym kanale komunikacji online Grupy Stena Metall wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w sposób opisany tutaj.

Poleć tę stronę

PRZEWODNIK: Przemyśl plastik

Rejestrując się na dowolnym kanale komunikacji online Grupy Stena Metall wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w sposób opisany tutaj.

Re-Think Plastic - Czas przemyśleć plastik

Tworzywa sztuczne to materiał, którego ogólne właściwości kwalifikują go do zrównoważonej produkcji. Jednak wykorzystywanie plastiku w produktach, wymaga przemyślenia całego cyklu życia.

Czytaj więcej

7 wyzwań związanych z recyklingiem tworzyw sztucznych

Tworzywa sztuczne są wartościowym zasobem. A mimo to większość odpadów plastikowych jest dziś spalana. Jednak dzięki odpowiedniej wiedzy na temat różnych rodzajów i właściwości plastików, jesteśmy w stanie odzyskiwać znacznie więcej niż obecnie.

Czytaj więcej

Tworzywa sztuczne

Tworzywa sztuczne to powszechnie stosowany materiał, który bardzo dobrze nadaje się do recyklingu. W działalności gospodarczej odpady tworzyw sztucznych mogą powstawać na wiele różnych sposobów, ale przede wszystkim są to zużyte opakowania lub odpady produkcyjne.

Czytaj więcej