Prawa autorskie

PRAWA AUTORSKIE

Wykorzystanie materiałów pochodzących z witryn internetowych

Cała zawartość witryn koncernu Stena Metall jest chroniona należącymi do Stena Metall AB prawami autorskimi, chyba że wyraźnie podano inaczej. Materiały publikowane w witrynach Stena Metall można pobierać na użytek własny pod warunkiem, że nie zostaną z nich usunięte informacje o prawach autorskich. Materiałów tych nie wolno używać do żadnego innego celu bez uzyskania pisemnej zgody Stena Metall AB.

Znaki towarowe i patenty

Wszystkie znaki towarowe, logotypy i znaki usługowe znajdujące się w witrynach Stena Metall to zarejestrowane i niezarejestrowane znaki towarowe należące do Stena Metall. Żadnemu innemu przedsiębiorstwu nie wolno używać znaków towarowych Stena Metall bez uzyskania pisemnej zgody od Stena Metall AB. Żaden element witryny internetowej nie może być interpretowany jako zgoda lub licencja na korzystanie ze znaku towarowego lub chronionego patentem wynalazku przedstawionego w witrynie bez pisemnej zgody Stena Metall AB.

Łącza do innych witryn

Wszystkie łącza i odnośniki do innych witryn internetowych na stronach Stena Metall znajdują się tam wyłącznie w celach informacyjnych. Koncern Stena Metall nie kontroluje zawartości innych witryn internetowych i nie odpowiada za prawdziwość lub rzetelność ich zawartości ani też za materiały utworzone lub opublikowane w tych witrynach.

Poleć tę stronę

Polityka prywatności

Koncern Stena Metall chce zapewnić swoich Klientów oraz partnerów biznesowych, że z ich danymi osobowymi postępuje zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych RODO (UE) 2016/679, czyli w sposób pewny i bezpieczny. Więcej informacji na temat praw osób, których dane osobowe dotyczą znajduje się poniżej oraz na stronie organu nadzorczego.

Czytaj więcej